Balteneko

SIA BaltEnEko ir dibināta 1997.gadā, īstenojot pirmos mazas jaudas koģenerācijas pilotprojektus Baltijā, - Lielvārdē un Ādažos.

BaltEnEko galvenie darbības virzieni ir mazas jaudas kliedētas enerģijas ražošanas projektu īstenošana un apsaimniekošana. Mūsu mērķis ir piedāvāt patērētājam atbrīvoties no rūpēm par siltumenerģijas ražošanu, piedāvājot pirkt par izdevīgu cenu gatavu produktu – enerģiju.

Uzņēmumam ir vērtīga pieredze projektu vadībā, kas saistīti ar videi draudzīgas enerģijas ražošanu, metāna gāzes savākšanu atkritumu poligonos un tās maksimāli lietderīgu izmantošanu, tīrākas ražošanas procesu ieviešanu uzņēmumos, kā arī biomasas kurināmo ražošanu un tirdzniecību.

Visiem uzņēmuma darbiniekiem ir augstākā izglītība – bakalaura, maģistra un inženiera grādi ekonomikā, inženierzinātnēs un sociālajās zinātnēs, kas iegūti dažādās Latvijas augstskolās. Ar mērķi papildināt zināšanas, BaltEnEko darbinieki regulāri apmeklē aktuālus kursus, piedalās darba grupās un semināros.

BaltEnEko 1997. gadā uzstādīja divas pirmās dabas gāzes iekšdedzes dzinēju koģenerācijas sistēmas Ādažu centra ciematā un Lielvārdes pilsētas Spīdolas ielas dzīvojamajā masīvā. Tās abas ir izgatavotas ABB grupas uzņēmumā Zantingh, Holandē. Abau sistēmai tehniskais risinājums ir līdzīgs. Tās atšķiras vienīgi ar iekārtu jaudu un novietojumu. Ādažos tās ir izvietotas stacionārā katlu mājā, bet Lielvārdē - divos mobilos konteineros zem klajas debess. Abas koģenerācijas iekārtas tiek darbinātas ar dabas gāzes iekšdedzes dzinējiem, kas attiecīgi piedzen elektroģeneratorus. Koģenerācijas iekārtu jauda paredzēta tikai siltuma pieprasījuma pamatslodzes nosegšanai. Tādēļ maksimālo un minimālo siltumslodžu nosegšanai papildus ir uzstādīti dabas gāzes ūdens sildāmie katli.