BaltEnEko un Biomasa

Vēl viena uzņēmuma prioritātēm un attīstības virzieniem ir biomasas eksports.

Veiktie pētījumi par biomasas ražošanas potenciālu Baltijas valstīs parāda plašas iespējas biomasas eksporta iespējām uz Eiropas valstīm.

Iegūtie dati parāda, ka:

Meži aizņem aptuveni  43 % no Baltijas valstu kopējās platības, un koksnes kurināmā potenciāls varētu būt:

Igaunijā     4-4.5 milj. m3 gadā;

Latvijā       5-6 milj. m3 gadā;

Lietuvā      3-3.5 milj. m3 gadā

Veiktie pētījumi liecina, ka aptuveni 40 % no potenciālas koksnes joprojām paliek neizmantoti mežā;

Koksnes granulu eksports no Latvijas ir aptuveni 100 000, Igaunijā -70 000 un Lietuvā -30 000 tonnas gadā.

Uzņēmums BaltEnEko šogad uz Holandi eksportējis jau 6,5 tūkst tonnas koksnes kurināmā.