BaltEnEko un konsultācijas

Uzņēmums BaltEnEco ir gatavs sadarboties un veikt plaša spektra izpētes darbus, palīdzot saviem klientiem noskaidrot iespējas un vēlamos darbības virzienus tādās jomās kā videi draudzīgas enerģijas ražošana un energoefektivitātes uzlabošana, tīrāka ražošana, SEG izmešu samazināšana, biomasas ražošana un tās noieta tirgus atrašana, u.c.

BaltEnEko var Jums palīdzēt:

  • Konkursu dokumentācijas sagatavošanā dažādām investīciju programmām;
  • Bāzes scenāriju izstrādē SEG izmešu samazināšanas projektiem;
  • Ar energoefektivitātes uzlabošanu un tīrāku ražošanu saistītu Biznesa plānu attīstībā, un to īstenošanā, projektu vadībā;·
  • Investīciju piesaistē projektiem.