Siltumenerģijas ražošanas tarifi

Piemērojamie saražotās siltumenerģijas tarifi 2018.gada jūnija mēnesī:


Gaujas iela 25A, Ādaži, Ādažu novads: 42,52 EUR/MWh