Siltumenerģijas ražošanas tarifi

Piemērojamie saražotās siltumenerģijas tarifi 2018.gada jūlija mēnesī:


Gaujas iela 25A, Ādaži, Ādažu novads: 45,99 EUR/MWh